Christen zijn


Christen zijn begint pas
als je in de stormen
en de felle vlagen
God je ziel laat vormen,
als Hij jou kan kneden
tot een brood voor velen,
dat je met de zwakken
eindeloos zult delen.

Christen zijn is leven
met Zijn wijze woorden,
je verbonden weten
aan Zijn liefdekoorden,
stralend in het duister
dwalenden geleiden
en je eigen hart van
afgoden bevrijden.

Christen zijn is eenmaal
tot een eind gekomen,
als je ziel gelouterd
stil wordt opgenomen.
Los van aardse kleed'ren,
vrij van een omhulling,
vindt je geest'lijk wezen
dan zijn eindvervulling!

Frits Deubel

home