Een schuilplaats


Er is een schuilplaats op de aarde,
waar je als godskind veilig bent,
waarheen je dag en nacht kunt vluchten,
als niemand hier je smarten kent.
Het is een vesting, vast verankerd
en onverwrikbaar als een rots.
Het is de rustplaats voor vermoeiden,
die schoonste plek: de liefde Gods.

Er is een schuilplaats op de aarde,
waar God je hart'lijk welkom heet,
met deuren, wagenwijd geopend,
opdat je nooit Zijn trouw vergeet.
En kom je binnen, moegestreden
als een verdwaalde in de nacht
aanschouw je, vol van hemelvrede,
de liefde Gods in al haar pracht.

Er is een schuilplaats op de aarde,
waar geen verwijt, geen aanklacht klinkt.
Het is de vrijstad voor geplaagden,
waar 't licht van Gods genade blinkt.
En durf je niet die plaats te zoeken,
wellicht door eigen mening trots,
misschien dat ik je dan mag wijzen:
die schoonste plek: de liefde Gods!

Frits Deubel

home