De zaaier


Zaaier, wat zaaid' gij, 'k zag er nog nooit
't oogstveld zo wondervol groeien.
Zaaier, wat strooid' uw nijvere hand?
't Is of de hemelen bloeien.

'k Zaaide de gaven die ik ontving
over de vruchtbare aarde.
Handen vol liefde, handen vol vree
vormden de heerlijke gaarde.

Schenk mij noch meer, Heer, akkers op d'aard,
waar ik Uw zaden mag zaaien,
dagelijks vrede rijkelijk strooi,
om het eens vreugd'vol te maaien!

Frits Deubel

home