Als een aar


Laat mij in de stormen,
in de gure wind
dieper kunnen buigen,
 lijdzaam als een kind.
Laat mij als een halm zijn,
die zich sierlijk neigt,
zelfs in regenvlagen
stil, berustend zwijgt.

Laat mij in de stormen
vastgeworteld staan,
heen en weer bewegend
zoals 't rijpend graan.
Laat mij op de akker,
in de duist're nacht
slechts gelijk een aar zijn,
die op d'oogsttijd wacht.

Laat mijn halm zich strekken,
reikend naar het licht,
goudgekleurd en sierlijk
hemelwaarts gericht,
buigend, juichend groeien
in Gods zonneschijn,
tot de blijde oogstdag
één groot feest zal zijn!

Frits Deubel

home