God van liefde


God van liefde, God van vree,
Vader vol barmhartigheid,
Gij gaf ons als erfdeel mee
leven tot in eeuwigheid.

Laat ons daarvan zijn vervuld,
zelfs in onze lijdensnacht,
dat Gij al Uw kind'ren schonk
Uwe trouw en levenskracht.

Ach, hoe zouden wij bestaan,
als Uw hemels licht niet blonk,
ooit naar 't einddoel kunnen gaan,
als Uw Vaderstem niet klonk?

Met een heerlijk lofgezang
knielen wij hier dankend neer,
Gij nam ons in liefde aan.
Duizendvoudig dank, o Heer!

Frits Deubel

home