Wijsheid


Heer, schenk mij meer wijsheid
verstandig te hand'len,
voorzichtig en waakzaam
Uw weg te bewand'len.
Alleen kan ik toch niet
een richting bepalen.
Waar moet ik de kracht en
de kennis van halen?

Heer, wil mij vertellen
wanneer ik moet zwijgen,
als duistere machten
mij tarten en dreigen,
of wil door Uw wijsheid
een woord in mij leggen,
dat ik als Uw volg'ling
verstandig zal zeggen.

Heer, schenk mij meer wijsheid
te tonen Uw wezen,
dat men uit mijn daden
slechts liefde kan lezen.
Dan mogen de stormen
mij woedend belagen,
ik zal ze als godskind
met wijsheid verdragen!

Frits Deubel

home