Zijn wezen


Wat kan er schoner zijn
dan alle levensdagen
het wezen van de Heer
diep in het hart te dragen,
deemoedig en gerust
de smalle weg te wand'len,
zoals Hij eenmaal deed
te spreken en te hand'len.

Dat Hij op water liep,
de dood heeft overwonnen,
wordt dikwijls slechts gezien
als iets dat werd verzonnen,
maar men vergeet dat Hij
na eeuwen nog blijft leven
,
aan werelden een beeld
van liefde af wil geven.

Waar werd een Mens als Hij
met geestkracht zo bezongen
door arm en rijk en zelfs
in duizend vreemde tongen?
Zijn wezen roept ons op
slechts liefde te verspreiden,
velen te brengen naar
de groengekleurde weiden!

Frits Deubel

home