Uw wil!


Soms hebben wij als mens
zo heel veel te verliezen
en toch beslist er Een
en valt er niets te kiezen.
Vertwijfeld denk je:God,
ik heb nog kleine kind'ren.
Kunt U dit onheil niet
met één gebaar verhind'ren?

Bij zulke vragen zijn
wij als de and're mensen,
met elk hun eigen zorg,
hun onvervulde wensen.
Maar schoner is het als
wij't in Gods handen leggen
en:"Vader, slechts Uw wil!"

vertrouwend kunnen zeggen.

Dan daagt er diep in ons
een zoete hemelvrede,
trekt Vaders vriendenhart
en liefde met ons mede.
Er komt een wereld vrij
waar wond'ren zullen komen
en alles wat ons plaagt
wordt daarin weggenomen!

Frits Deubel

home