Het kleine


Niet van dat voorname.
Daar houdt God niet van.
Soms is't al een "Amen"
waar Hij iets mee kan.
Hij schonk zelfs een Koning
zonder veel vertoon
slechts een stal als woning
en een krib als troon.

Niet van dat gemaakte
bij een jubeldank.
Wat God dikwijls raakte
was een kinderklank.
Hem bekoort het kleine

uit een hart van goud.
Dat volkomen reine

is waar Hij van houdt.

Niet van dat pompeuze,
maar omhoog tot God
elke dag de leuze:
"Gij bestiert mijn lot!"
Maak het zwakke sterker,
laat het kleine klein
en probeer een werker
in Gods dienst te zijn!

Frits Deubel

home