Onze Schepper


Gij mens, probeer toch niet
Gods almacht te verklaren,
maar slechts Zijn wond're hulp
en liefde te ervaren.
Gelijk men nooit de zee
in een bassin kan vullen,
laat nimmer 's Heren doen
zich in een hoofd onthullen.

Ga nooit de rijkdom Gods,
Zijn woordenschat ontleden,
maar put er wijsheid uit
en ware zielenvrede.
Betwist niet waar Hij is,
op bergen of in dalen,
maar wil Zijn vormingskracht
uit heel de schepping halen.

Met redeneren valt
Hij nimmer te begrijpen.
Gods pracht moet als een vrucht
in stille harten rijpen.
Het weten baart geen mens
de absolute vrijheid,
slechts het geloof verleent
een zoekend mens de blijheid!

Frits Deubel

home