Wacht tot het wonder komt!


Wacht tot het wonder komt, gelijk
de landman op de akker.
Wanneer de winter wijkt, wordt wat
in 't duister toefde wakker.
De velden breken wijd uiteen
om rijkdom uit te strooien.
Wat tijden diep verborgen bleef
gaat zich in volheid tooien.

Wacht op het wonder in je ziel,
tot krachten opwaarts dringen
en winden langs het golvend graan
fluist'rend hun lied'ren zingen.
Je bent geroepen om in 't licht
als halm te kunnen groeien
en op Gods vruchtbaar akkerwerk
tot eer van Hem te bloeien.

Voor jou is weggelegd wat nooit
het oogstveld zal beleven.
Er wordt je na de vormingstijd
een eeuwig loon gegeven.
Nu nog verborgen in de aard,
maar straks de grond ontstijgend,
zul je een kind des hemels zijn,
de glans van goud verkrijgend!

Frits Deubel

home