Het zaad dat je zaaide


Niet de oogst van vandaag,
maar het zaad dat je zaaide,
de patient met zijn angst,
die jij liefdevol aaide,
het treurende kind dat
in je huis kon verblijven,
baart de winst die je eens
op jouw naam bij kunt schrijven.

Niet de oogst van vandaag,
maar het zaad dat je strooide,
het gebaar dat je stil
met verdraagzaamheid tooide,
de vernielende pijn,
die door jou kon verdwijnen
vormt de winst die je eens
als bezit ziet verschijnen.

Niet de oogst van vandaag,
maar het zaad in je handen,
dat zorgvuldig geplant
diep in akkers belandde,
waar het kiemkracht verkreeg,
ondanks striemende vlagen,
geeft de winst die je ziel
eens als sieraad zal dragen!

Frits Deubel

home