Het zoete


Gelijk de druivenstruik
zich dag na dag gaat vormen
en moeiteloos berust
in woeste levensstormen,
de rank zich krachtig voedt
met milde waterstromen,
zo rijpt de ziel gestaag.
Het zoete moet nog komen!

Ik zoek waar ergens iets
van bloei is te bespeuren
en wil met ruwe hand
dit wonder openscheuren.
Wie zal dit groot geheim,
die levensdrang intomen?
Zwijgt ook mijn ziel niet zo?
Het zoete moet nog komen!

Als zonlicht leven wekt,
de blaad'ren zich ontplooien,
dan pas zal elke rank
zich rijk aan vruchten tooien.
Zo zal de ziel ook eens
ontwaken uit haar dromen.
Wees dus maar stil, mijn hart.
Het zoete moet nog komen!

Frits Deubel

home