Uitverkoren!


Uitverkoren voor het hoogste
en geroepen tot een kracht
waarop onder angst en beven
gans het zuchtend schepsel wacht.
Zijn dit nog de hoogste waarden
die mijn hart diep in zich draagt,
of is het te hoog gegrepen
en wellicht teveel gevraagd?

Een verlossing te bewerken
kan als'k elk de vrijheid geef,
met de wetenschap dat ik ook
zelf als vrijgekochte leef.
om als koning te regeren
en te heersen over 't kwaad,
wil mij soms nog wel eens lukken,
als het over and'ren gaat.

Maar vandaag ga ik proberen
te bevrijden in het klein,
kijken of in mijn omgeving
zieken en vermoeiden zijn.
Theorie heeft nimmer harten
de geborgenheid gebracht.
Praktische geloofsbeleving
is waar menig mens op wacht!

Frits Deubel

home