De wijze en de dwaze maagden


De wijze en de dwaze maagden,
wie kent niet hun verhaal?
Het is zelfs wereldwijd te lezen
in welhaast elke vreemde taal.
We kunnen al de bijbelzinnen,
die over deez' tragiek bestaan,
vol ijver met elkaar bespreken
en dan gewoon weer verdergaan.

Maar beter is het te bedenken:
Waar staan wij als de Heiland komt,
is onze lamp gevuld of ledig
en daardoor onze roep verstomd?
Zijn wij Hem allen trouw gebleven,
verwachtend de verheven dag,
waarop wij Hem vol vreugd ontmoeten,
ons oog Hem blij aanschouwen mag?

Laat ons slechts als de wijzen wachten
en werkend in Zijn wijngaard staan,
zodat Hij niet tot ons zal spreken:
Gij dwaas, u kunt niet met mij gaan!
Als wij Hem metterdaad belijden,
bezielend, troostend als Zijn kind,
dan zal de dag voor ons verschijnen
dat Hij ons zeker wakend vindt!

Frits Deubel

home