Een plaats van vrede


Een plaats van zoete vrede,
wat lijkt me dat een feest,
waar elke ziel kan rusten,
hoe het ook is geweest,
waar men uit blijde monden
een innig welkom hoort
en door verbonden harten
de liefde wordt verwoord.

Reeds bij het binnenkomen
voelt men de warme sfeer,
omdat de Geest hier rondwaart,
de Geest van onze Heer.
Geen oordeel of verwijten,
maar een gemeende hand,
die voelen laat dat eendracht
rust in dit vredeland.

Een plaats van zaal' ge vreugde,
daar hunk'ren velen naar.
Daar troost de een de ander
en weent men met elkaar.
Laat ons zo'n rustplaats koest' ren,
als kind' ren Gods tezaam.
Dan straalt uit onze harten
de kracht van ' s Heren naam!

Frits Deubel

home