Onze handen


"Toon mij eens je handen!"
Zal God tot ons spreken,
als hier onze opdracht
eenmaal is geweken.

Zijn ze wel doorgroefd van
al het rust'loos werken,
omdat jij vermoeiden
kon vertroosten, sterken?

Zijn ze als een brugdek,
dat zoveel kon dragen,
als een biddend bolwerk
van verstilde vragen?

"Toe, toon eens je handen!"
Zal Hij nogmaals spreken,
nadat Hij zorgvuldig
alles heeft bekeken.

Zijn ze ruw en eeltig
van het naarstig zaaien,
dan zal God ons oogstveld
rijk' lijk kunnen maaien!

Frits Deubel

home