Een ware dienaar


Hij was, zoals je het
van 'n dienaar kon verwachten,
betrokken bij Gods werk
met ongekende krachten.
Maar langzaamaan liet hem
zijn lichaam pijnlijk weten
dat hij zijn grootse taak
als priester moest vergeten.

Nog zie ik hoe hij zwaar,
maar trouw de zielen leidde
en ondanks eigen pijn
ze van hun last bevrijdde.
Zijn lichaam kon de last
van 'n dienaar niet meer dragen,
maar nimmer hoorde men
hem om dit kruishout klagen.

Ik vroeg me dikwijls af,
wanneer ik hem aanschouwde,
hoe kon bij 't avondmaal
hij nog die schaal vasthouden?
Totdat ik naderhand
het antoord heb gevonden:
hij had zich n die schaal
met heel zijn ziel verbonden!

Frits Deubel

 home