God van dichtbij


Ik ken niet de onzekerheid
of God wel echt bestaat.
Ik voel gewoon dat Hij met mij
Zijn wond're wegen gaat.
Zo dikwijls hoorde ik Zijn stem
die mij iets lief'lijks zei
en maakte mij Zijn vaderarm
weer opgewekt en blij.

Toch dwalen velen eenzaam rond,
niet wetend of God leeft.
Ze voelen nergens in hun hart
dat Hij verkwikking geeft.
Je hoort ze roepen: "God bestaat
in 's mensen fantasie,
want niemand heeft Hem ooit gezien.
O ja? Zeg mij dan wie!

Misschien gebruikt God mij wel eens
te tonen dat Hij werkt
en door mijn simpel handenpaar
bemoedigt, troost,versterkt.
Dan komt geloven dichterbij,
blijft God niet zo veraf
en deel ik van het vele uit
dat Hij mij rijk'lijk gaf!

Frits Deubel

home