Mijn taak


In wanhopigen weer moed,
in vernederden vertrouwen,
in ellendigen der aard
Gods geborgenheid te bouwen,
is dat niet mijn opdracht hier,
waar ik zeg mijn God te dienen,
om zo in het spoor te gaan
van de wond're Ongeziene?

Jezus daalde grensloos af,
Hij bemoeide zich met velen
die hun weg één treurgang was
en niets hadden te verdelen.
Hij zocht de melaatsen op,
toonde hun Zijn mededogen,
was om de verstotenen
als geen ander diep bewogen.

God, hoe kan ik zo Uw licht
in de bange nacht verspreiden,
zoals Jezus eenmaal deed
and'ren in Uw waarheid leiden?
Ik heb niet de kracht die Hij bezat,
maar wil wel Zijn naam belijden,
door al is het slechts één ziel
uit het duister te bevrijden!

Frits Deubel

home