Gods aanwezigheid

 

Door de tranen van mijn strijd
zie ik Gods aanwezigheid,
als een lied uit 't paradijs
met een wonderschone wijs
en verheven klanken
mij ontroerd laat danken.

Frits Deubel

home