Het manna

 

Kijk eens naar den hoge
deze nieuwe dag,
waar je mededogen
van God vinden mag.

Buig je dan ootmoedig
als Zijn hand je wenkt
en het daag'lijks manna
uit de hemel schenkt.

Frits Deubel

home