Ons juweel


Er is geen kostbaarder cadeau
in ieder mensenleven
dan 't kleinood dat de Schepper ons
uit liefde heeft gegeven.
Verpakt in 'n smetteloos gewaad
werd onze ziel geboren,
als een geschenk uit d'eeuwigheid,
bedacht reeds lang tevoren.

Laat ons dit wonderschoon juweel,
dat God ons toevertrouwde,
als een loepzuiv're edelsteen
zorgvuldig onderhouden,
bezielend door de kracht van Hem
wiens eigendom wij heten,
de schoonheid van dit rijk bezit
geen enk'le dag vergeten.

Als dragers van dit pronkjuweel
roept God ons op te werken
om de facetten onzer ziel
vol hartstocht te versterken
met liefde en barmhartigheid,
verdraagzaamheid en vrede.
Zij gaan eens met een zachte glans
als sieraad met ons mede!

Frits Deubel

home

.