De viool


Men wilde haar veilen,
de oude viool
en als je haar zag was't
beslist geen idool,
beschadigd en stoffig,
niets waard om te zien.
Wie bood er tien euro
of twintig misschien?

Totdat er een man op
het podium stond.
Een hemels muziekstuk
de toehoorders vond.
De hand van de meester
een wonder liet zien.
Wie biedt er tweeduizend,
drieduizend misschien?

Zo is het met ons ook,
genadeproduct.
Als mens onvolkomen,
niet altijd gelukt,

maar pas als de Meester
ons zachtjes bestrijkt,
de ziel door haar schoonheid
veel edeler blijkt!

Frits Deubel

home