Wortels


Zoek eens naar de wortels
van een elk die je ontmoet.
Kijk dan maar iets verder,
als je hem of haar begroet.
Niet de eerste indruk
zal altijd maatgevend zijn.
Je ontdekt vaak dieper
wat er is aan zorg en pijn.

Zie eens de gevechten,
hoe de strijd intens begon
en men zich dan moeizaam
toch uiteind'lijk overwon.
Luister naar de tranen
op dat droef en stil gelaat,
waardoor soms voorzichtig
een klein luikje opengaat.

Ieder mens heeft wortels,
bindingen uit vroeger tijd.

Zoek ze en begrijp zo

wat je daardoor van hen scheidt.
Daal in hun spelonken,
waar geen mens ooit binnentrad
en je merkt dan dat je
met verkeerde maten mat!

Frits Deubel

home