Verdorde handen
MatteŁs 12, 9-13


Verdorde handen
schenken nooit zegen,
strooien geen zaden
op donk're wegen.

Verdorde handen
kunnen niet danken.
De vingers zijn als
kleurloze ranken.

God kan ze vormen
boeiend en levend,
tot instrumenten
Zijn rijkdom gevend.

Frits Deubel

home