Kerst 2008


Ik droomde bij de stal te staan,
tweeduizend jaar geleden
en na een kleine aarzeling
had ik hem stil betreden.
Ik zag een jeugdig ouderpaar
over een kind gebogen.
Er klonk een hemels welkomstlied
van eng'len uit den hoge.

Had Jezus zich zo klein gemaakt,
dat ik Hem hier moest vinden,
als Kind in een wat schaam'le stal
met enkele beminden?
Toen hoorde ik hoe men, gezocht,
Herodes' wraak ontvluchtte
en schreeuwde: "God, wat heeft Uw Zoon
van moord'naarshand te duchten?

Ik zuchtte toen ik weer ontwaakt
in deze tijd vertoefde.
Maar plots zag ik een ander beeld
dat mij intens bedroefde:
Weer wordt de Zoon van God bedreigd.
Ze zoeken Hem te vinden
en met een goddeloze kracht
Zijn opdracht te verslinden.

Men wil door oorlog en geweld
nog steeds dat Kind vermoorden,
maar ik verlaat mij op Gods stem,
Zijn onvolprezen woorden:
"Zie, dit is Mijn geliefde Zoon,
in Hem heb'k welbehagen.
Hij leeft en zal ook met jou gaan
vandaag en al de dagen!

Frits Deubel

home