Vrede zij met u!


Dat kleine woordje "vrede"
heeft dikwijls wonderen verricht
en velen boven 't aardse
stil en onzichtbaar uitgelicht.
Het zijn vijf simp'le letters,
maar wel met een geheime kracht,
die, als door eng'lenmonden,
rust en vertroosting heeft gebracht.

Dat kleine woordje "vrede",
straalt het ook af van mijn gelaat,
zodat door mijn benemen
bij de vermoeiden rust ontstaat?
Ben ik een vrededrager,
gelijk de Heer dit van mij vraagt,
die, als op eng'lenvleug'len,
een ziel naar hoge heem'len draagt?

Dat kleine woordje "vrede"
wordt groot wanneer ik het laat zien,
als een bewijs voor velen
dat ik mijn Heer en Heiland dien.
Hij spreekt: "Ik geef mijn vrede,
zoals de aard die nergens kent.
Toon jij maar aan de mensen,
Mijn kind, dat Ik je daartoe zend!"

Frits Deubel

home