Een heil'ge nacht


Als ik het "Stille nacht" hoor zingen,
krijg ik ineens een warm gevoel.
Ik denk dan aan mijn kinderjaren.
Misschien begrijp je wat'k bedoel.
Mijn pa stak één voor één de kaarsjes
met een tevreden glimlach aan
en moeder liet de schaal met kransjes
nog eens langs alle kind'ren gaan.

Pa zette zich daarna wat statig
in d'oude leunstoel bij de haard
en las met gloed van 't kindje Jezus,
dat kwam op een verkilde aard.
We hadden het al vaak vernomen,
maar 't leek nog steeds de eerste maal.
't Ging over herders en de wijzen,
geschreven in een kindertaal.

Nog ruik ik al die kerstfeestgeuren,
hoor ik het lied
dat innig klinkt,
een rijk boeket van hemelsferen,
dat diep bij mij naar binnen dringt.
Bedankt hoor, pa en ma, voor alles
wat u mij op die avond bracht.
Het blijft een wonder in mijn leven,
die lichtstraal van een heil'ge nacht!

Frits Deubel

home