Tijd van kaarslicht


Tijd van kaarslicht en versiering,
dennengroen en kerstfeestviering,
welke plaats neem ik hier in?
Toon ik Jezus als het Kind
dat de wereld overwint?

Tijd van na het nacht'lijk duister
levenslicht en hemelluister,
wat draag ik bij aan 't begin
van een aarde die het Kind
elke dag opnieuw bemint?

Frits Deubel

home