De Grootste


God, de Schepper aller dingen,
kwam op aarde als een mens,
als een kindje, teer en nietig
en Hij koesterde één wens:
te verwinnen al het kwade
door te breken satans macht,
voor een wereld die reeds eeuwen
op verlossing had gewacht.

Maar slechts weinigen herkenden
dat er een Verlosser kwam,
die de last van alle mensen
willig op Zijn schouders nam.
Bij zovelen heerste twijfel.
Was dat kindje in de stal
een profeet die werd gezonden
of de Koning van 't heelal?

Zalig zij, die kunnen zeggen
met een vaste zekerheid:
"Jezus Christus kwam mij redden,
heeft mij van de dood bevrijd!
Hij, die was en is, zal komen,
nu niet als een Kindje teer,
maar als hemelse Verlosser,
als mijn Bruidegom en Heer!"

Frits Deubel

home