Een zwijgen


Soms past alleen een zwijgen
wanneer je dingen hoort:
en ongeval dat smart'lijk
het hart met pijn doorboort.
Wat kun je daarop zeggen?
Een troostwoord dat niet komt
omdat er diep vanbinnen
wat in je leeft verstomt?

Je kunt alleen maar bidden:
"Geef, God, toch weer de kracht
voor alles wat nog voorligt,
wat hem aan zorgen wacht.
Laat hem toch steeds gevoelen
dat U er voor hem bent
en dat U al zijn pijnen,
zijn droeve dagen kent!"

"Laat hem Uw goedheid weten,
wanneer de moed ontbreekt,
zodat Uw almacht, Vader
,
een vlam in hem ontsteekt,
die nimmermeer kan doven,
een vuur van zielenvree
en draag hem elke dag weer
op liefdesvleug'len mee!"

Frits Deubel

 home