Een innerlijk vermogen


Een innerlijk vermogen
is wel het rijkst bezit,
waarvoor ik elke morgen
mijn God en Vader bidt.
Iets dat de ander opbeurt,
een woord, een stille groet,
waardoor men moegestreden
Gods vriend'lijkheid ontmoet.

Een innerlijk vermogen
dat meen'ge storm weerstaat
en dwars door de bedroefde
met al zijn pijnen gaat,
een kracht die vrede afdraagt
en liefdeblijken strooit,
God, dat mijn hart zich daag'lijks
met deze rijkdom tooit!

Een innerlijk vermogen
dat schittert in de nacht
is als een hemels kleinood
waarop mijn naaste wacht.
Het streelt, het sterkt, het schittert
en straalt vertroosting af.
Het is een groot geheimnis
dat God aan mensen gaf!

Frits Deubel

home