Het komt goed!


Ik weet niet wat te zeggen,
als ik zo'n schrijnend leed bemerk.
Ik zou wel kunnen roepen:
"Het komt wel goed, houd je maar sterk".
Maar, lieve God, U weet toch
hoeveel men stil en smart'lijk lijdt
en al die diepe pijnen
eisen toch immers heel veel tijd.

Ik kan alleen maar bidden
en zeggen:"Lieve schatten, weet,
dat ik die zware zorgen
geen uur, geen dag, geen week vergeet!"
Ik zal mijn handen vouwen
en smeken of God eng'len zendt,
die blijheid zullen schenken
en vrede die geen einde kent.

Verbind je met die woorden.
Het geeft je droeve ziel weer kracht
en sterkt je in de dagen
die volgen op een donk're nacht.
God ziet je innig strijden.
Hij blijft wel met Zijn hulp nabij.
Je zult gewis ervaren:
Hij maakt je hart weer vrij en blij!

Frits Deubel

home

Gemaakt voor een jong echtpaar en hun ouders.
 Zij moesten een kleine schat van zes jaar afstaan.

 

.