De laatste bladzij


Wij slaan de laatste bladzij om,
nadenkend en bewogen
en kijken zoals ieder jaar
verwachtend naar den hoge.
Wie weet wat er straks komen gaat
aan vreugden en gevaren.
Slechts één ding draagt de zekerheid:
God zal ons wel bewaren!

Hij, die er altijd voor ons was
zal Zijn ontferming tonen
en in het nieuwe hoofdstuk weer
als Helper bij ons wonen.
Hij blijft op ieder blad nabij,
ons met Zijn liefde leidend,
tot aan de laatste regel toe
vertroostend en bevrijdend.

Nu sluiten wij het hoofdstuk af
en denken nog eens even
aan wat 't voorbije jaar ons bracht
in ons persoonlijk leven.
Dan zien we 'n onbeschreven blad,
gereed om in te vullen.
Wat hier zal komen staan zal God
van dag tot dag onthullen!

Frits Deubel

home