Overdenking


Roerloos staat zij nog eens stil
in de kamer van 't verleden,
voordat zij het nieuwe jaar
aarzelend zal binnentreden.
Kijk, haar ogen dwalen rond
langs de volbehangen wanden,
die weerspiegelingen zijn
van de nooit te breken banden.

Hier staan zij nog samen op
met een twink'ling in hun ogen
en ze streelt zijn blij gelaat
liefdevol en diep bewogen.
Dan kijkt zij met teed're blik
naar reeds lang gestorven ouders.
Even verder loopt haar man

met een kleinkind op zijn schouders.

Zo gaat zij de rijen langs,
foto's vol herinneringen,
die haar zo gelouterd hart
toch een danklied laten zingen.
Eenmaal gaat weer elke schat
tot een werk'lijkheid ontwaken,
als God in Zijn heerlijkheid
al die beelden nieuw zal maken!

Frits Deubel

home