De hand van Jezus


Ik voel de hand van Jezus
zacht op mijn hoofd gelegd.
Ik hoor de woorden klinken,
die Hij vol liefde zegt:
"Sta op, Mijn kind, Ik neem nu
al wat je zo bezwaart,
zodat je weer de vrijheid
en levenskracht ervaart!"

Hoe kon ik verder leven,
als Hij mij niet vergaf,
Zijn woord mij niet omstraalde:
"Ik neem jouw lasten af!"
Ik was door schuld gevangen
en niets mij vreugde schonk,
als door die grootse vrijspraak
niet Zijn ontferming klonk.

Ik voel de hand van Jezus.
Heer, blijf mij dicht nabij,
dan kan ik juichend zingen,
verlost, verlicht en blij!
Dan is mijn weg een feestgang,
omzoomd door 'n bloemenpracht,
waar elke keer het wonder
van Uw genade wacht!

Frits Deubel

home