Gods engelen


Schud maar alles van je af
wat je kan benauwen
en betreed het jaar dat komt
met een nieuw vertrouwen.
God reikt jou Zijn vaderhand.
Grijp hem! Jij zult leven
en Zijn eng'len zullen je
wonderlijk omgeven!

Je zult in een wereld zijn
waar geen angsten plagen
en de liefde van God zelf
jou zal verder dragen
naar een hemels paradijs,
dat zich goud zal kleuren
en waar, als je ze wilt zien,
wonderen gebeuren.

Schud maar alles van je af
en je zult ontdekken:
verder dan een mensenhand
kan Gods arm zich strekken!
Jij mag dus gerust en stil
't nieuwe jaar betreden.
Engelen, door God gestuurd,
trekken met je mede!

Frits Deubel

home