Ontmoetingen


Begroeten en ontmoeten,
ze gaan niet altijd parallel.
Het eerste is beleefdheid
en duurt misschien een enk'le tel.
Maar een ontmoeting kan zelfs
heel diep en nog veel verder gaan,
doordat je hecht verbonden
naast iemand stil zult blijven staan.

Je zoekt naar overeenkomst,
iets wat je aan elkander bindt,
het woord dat je zult spreken,
dat bij de ander ingang vindt.
Zo tast je naar de wortels,
de oorsprong van 't gedachtegoed,
die medemensen scheiden
of waarin men elkaar ontmoet.

't Is geven en ook nemen,
omhoog en naar beneden gaan.
Want iemand gaan begrijpen
is zo hij denkt en doet verstaan.
Te zwijgen en te spreken
en beide dan te juister tijd,
iets meer begrip voor d'ander,
dát naar oprechte vriendschap leidt.

Frits Deubel

home