Een parelsnoer        


Paarlen door Gods vaderhand
aan de wereldzee onttrokken,
als een kleinood opgezocht
liefdevol en onverschrokken,
zo heeft Hij ons allen eens
in de stroom des tijds gevonden
en zorgvuldig één voor één
met een gouden draad verbonden.

Eenmaal glanzend in Zijn licht
is de woeste zee vergeten,
mogen wij ons thuisgebracht
eeuwiglijk geborgen weten.
Vloed en golfslag zijn voorbij.
Al wat was hoort bij 't verleden.
Onze parel draagt de glans
van geluk en hemelvrede.

Waar God in de diepte zoekt
wordt een nieuw juweel geboren,
dat ons eigen levenssnoer
als een sieraad zal behoren.
Wees dus stil als duisternis
elke luister zal bedekken.
God zal in de diepste nacht
ook jouw parelpracht ontdekken!

Frits Deubel

home