Mijn God!


Misschien zal uit jouw mond
zo vaak de volzin klinken:
"Mijn God, moet ik geheel
die bitt're beker drinken?
Het valt me soms zo zwaar
en ik ben moe van 't wenen.
Het zonlicht heeft zo kort
bij ons, bij mij geschenen!"

"Ach, lieve kind!" zegt God,
"Ik zie je bange dagen
en hoor diep in mijn hart
jouw onvervulde vragen.
Wees nu maar stil, Ik zal
je nieuwe krachten geven,
zodat je onbegrensd
weer blij kunt zijn en leven!"

"Ik hoor vast ied're dag
de kindermonden smeken
voor jou en daarom zal
Mijn uitkomst niet ontbreken!
Als alles gaat verkeerd
en niets je op kan richten,
dan laat Ik weer voor jou
de zon der liefde lichten!"

Frits Deubel

home