Mijn eigen ik


Laatst mocht ik op een goede dag
mijn eigen ik ontmoeten.
Ik keek hem eens verwonderd aan
en hij mij blij begroette.
't Was vreemd, ik praatte honderduit,
aandachtig hem aanschouwend,
wat ik hem nimmer had gezegd
vol verve toevertrouwend.

Ik zei:"Ik spreek U eig'lijk nooit
en zeker niet in zaken
die ons door hun betrokkenheid
zo innig kunnen raken.
Misschien moeten we dieper gaan,
elkaar meer onderzoeken
,
met de tekorten die er zijn
een overwinning boeken."

Hij sprak tot mij en ik tot hem:
"Zo gaan we het proberen.
Met zo'n ontmoeting kunnen wij
van onze fouten leren!"
Iets meer verstilling in ons zelf,
het bij onszelf
bepalen,
kan meen'ge goede eigenschap
uit 't hart naar boven halen!

Frits Deubel

home