Hij gaat vooraan!


Verdriet is niet te meten.
't Kan onafzienbaar zijn
door niet te tellen vragen
van grenzeloze pijn.
Je denkt in droeve nachten
dat er een glanslicht schijnt,
maar onder stille sterren
de laatste gloed verdwijnt.

Toch kent God al de paden,
waarlangs Hij jou laat gaan.
Hij weet de lengte, breedte
en waar obstakels staan.
Hij ziet de diepe kloof die
jouw zekerheden rooft
en voelt waarom je hart niet
in wonderen gelooft.

Mijn lieve kind, toe, grijp maar
de zoom van Jezus' kleed.
Hij zelf ging jou vooraan op
de wegen vol van leed.
Het pad dat Hij zal wijzen
is nooit één dag te smal.
Ga dus vertrouwend verder
waar Hij je leiden zal!

Frits Deubel

home