De geringen


Met Jezus is het eens begonnen.
Hij liet de kind'ren naast zich staan
en sprak: "Wanneer je wordt als dezen
kun je Mijn koninkrijk ingaan!"

Het was geen volzin maar een zin vol
genade en barmhartigheid,
die zei dat God voor de geringen
een hemelwoning heeft bereid.

Frits Deubel

home