Gods schepping


Laatst heb ik zomaar urenlang
met God geconverseerd.
Ik vroeg hem: "Vader, is het echt
dat U de aard regeert
en wat was Uw bedoeling toch
met heel dat scheppingsplan
en als Uw macht oneindig is,
wat merk ik daar dan van?"

God keek mij eens nadenkend aan.
Hij sprak: "Ga naar de zee
en neem dan elke dag voor Mij
een glas vol water mee.
Bij ieder glas dat Ik ontvang
Ik één verklaring bied
en als de zee geledigd is,
jij 't scheppingswerk doorziet!"

Vandaag bracht ik het tiende glas,
maar 'k stop er nu maar mee.
Het is echt niet te doen met die
oneindig grote zee.
Zijn antwoord voor één enkel glas
gaat mij reeds veel te diep.
'k Begrijp al niet waarom Hij mij,
juist mij tot leven riep!

Frits Deubel

home