Een levensecht verhaal


Ik lees in menig ogenpaar
een levensecht verhaal.
Door deze spiegels van de ziel
beluister ik een taal,
een neergeschreven testament
van vreugde en verdriet
en in hun glanslicht hoor ik zacht
het eeuwenoude lied.

't Is of een levend bijbelboek
zijn vroeg're tijden toont,
in menig glinst'rend ogenpaar
een boeiend hoofdstuk woont.
Ik zie de tocht door de woestijn
naar het beloofde land,
een pelgrim die er moeizaam gaat,
door zorgen overmand. 

De roepstem naar het manna dat
om niet werd uitgereikt
en nog steeds met een hunkering
langs de pupillen strijkt.
Dan komt er hulp van God en splijt
de rode zee uiteen.
De zon schenkt haar ontwakend licht,
zoals zij eertijds scheen.

Elk ogenpaar is een verhaal
dat stof tot spreken biedt,
een spannend bijbelboek dat men
in al zijn volheid ziet.
Het is iets dat zich weer herhaalt,
een stil geheim afgeeft.
Na eeuwen uit een ogenpaar
de oude tijd herleeft!

Frits Deubel

home