De gloed van Zijn stem


Niet een veelheid van woorden
geeft de rede haar kracht.
Niet een stortvloed van zinnen
heeft verlossing gebracht.
Een gelaat dat iets uitstraalt,
ook al is't van een kind,
kan vertellen dat God jou
als geen ander bemint.

Het is dikwijls één woordje
dat een ingang verwekt
en een wereld van wanhoop
in de ander ontdekt
Als je ogen vertellen
een indringend verhaal,
spreek je meer dan met woorden
een bijzondere taal.

Zoek het niet in veel spreken
als het zwijgen voldoet
en een mens door jouw ogen
reeds een antwoord ontmoet,
een geschenk dat je afdraagt
met de liefde van Hem,
die ons zegt: "Zoek Mijn schapen
met de gloed van Mijn stem!"

Frits Deubel

home