God blijft nabij!


Een kind van God gaat nooit alleen.
Zelfs op de steilste paden
slaat God het teder gade
en leidt het langs ravijnen heen.

God is voor ieder kind dat vraagt
om levenskracht en vrede
een Hoorder der gebeden,
de Helper die de lasten draagt.

Wanneer het zwaar en moeilijk blijkt,
laat God een teerbeminde
het machtwoord ondervinden:
Mijn aandacht nimmer van jou wijkt!

Bedenk, mijn lieve kind, bij 't geen
je smart'lijk moet beleven,
zal dit de sterkte geven:
Een kind van God gaat nooit alleen!

Frits Deubel

home