Biddende handen


Haar lichaam diep beschadigd,
haar geest onaangetast,
zo draagt ze met bewond'ring
een niet te tillen last.
Wat iemand zo iemand sterk zijn,
hoe kun je dit weerstaan?
Moet hier dan niet een Helper,
een Vader met je gaan?

Ik heb eens goed gekeken.
Mijn God, waarom dit leed?
Ik zou het haast vergeten
dat U slechts "liefde" heet.
 Of bent U ook verdrietig
en weent u mee met haar?
Wanneer komt dan Uw grootheid,
Uw almacht openbaar?

Ach, troost haar als geen ander
en laat Uw wond'ren zien:
Een engel die nabij komt
of Uw gelaat misschien!
Waar zij thans voor haar smeken
haar handen niet meer heeft,
laat zij door ónze handen
ervaren dat U leeft!

Frits Deubel

home

 

Opgedragen aan Sonia Buyl,
die door een ernstige ziekte
beide benen en handen mist..