Erbarmen


Konden we slechts even maar
het gordijn opschuiven
en dan met een blijde groet
naar de velen wuiven,
die ons zijn vooruitgegaan
naar een beter leven.
Zou dat onze harten niet
nog meer heimwee geven?

Konden we ze even zien,
die hun roepen staakten,
omdat zij aan gene zij
Gods erbarmen smaakten.
Zou dat niet het schoonste zijn
zoiets te beleven
en ons naar het vaderland
nog meer heimwee geven?

Konden we de jubelklank
van hun lied'ren horen,
allen zien die in het licht
juichend zijn geboren.
Zouden wij niet bij die vreugd
van ontroering beven?
Zou dat onze harten niet
nog meer heimwee geven?

Frits Deubel

home